kallinge

Piloterna väljer anonymitet

1:12 min

De piloter som på lördagsmorgonen lyfter mot Libyen kommer att vara anonyma under uppdraget. Beslutet har fattats av piloterna själva, men det har inte att göra med några direkta hot förklarar Johan Svetoft som är chef på F17 i Kallinge.

Av de tio piloter som kommer att delta i uppdraget med att bevaka luften ovanför Libyen är det bara en av dem som gått ut i media.

De övriga har alltså valt att vara anonyma. Just anonyma stridspiloter är något man vanligtvis förknippar med kalla krigets dagar då man fruktade att sovjetiska specialförband skulle döda de svenska flygarna i deras hem.

Nu handlar det alltså inte om sovjetiska agenter, men skulle det uppstå något hot mot piloterna och deras familjer är det givetvis praktiskt att man redan nu har tagit ett beslut om att vara lite hemlig. Och det är ett beslut Johan Svetoft har full förståelse för.

– Det är ett sätt för piloterna och deras familjer att få vara ifred från medierna, säger han.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se