Fler förelägganden mot svenska kärnkraftverk

1:48 min

Antalet förelägganden mot landets kärnkraftverk har ökat, det visar Ekots granskning.

För tio år sedan utfärdades cirka fem förelägganden per år - under de senaste åren gjordes över 20.

Lennart Carlsson är chef för kärnkraftsäkerhetsenheten på Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Jag tror att vi har blivit lite skarpare genom de granskningar vi utför gentemot industrin. Under den här perioden har vi fått lite mer resurser vilket gör att vi kan ha fler personer som kan sitta ner och granska och gå igenom det under lag som redovisas till oss, säger Lennart Carlsson.

Landets kärnkraftverk inspekteras minst en gång i veckan, och de som driver kärntekniska anläggningar är skyldiga att löpande rapportera sin verksamhet till Strålsäkerhetsmyndigheten.

När de upptäcker brister i teknisk utrustning eller i dokumentation vid de kärntekniska anläggningarna så uppmanar de ägarna att åtgärda bristerna.

Det här kallas föreläggande och har stadigt ökat i antal sedan år 2000, från ungefär fem till över 20 per år.

Även den hårdaste sanktionsformen, anmälan till åklagare, har blivit vanligare. 

Efter en allvarlig incident vid kärnkraftverket Forsmark 2006, då strömmen slogs ut i 23 minuter, fick man ökade resurser för inspektioner.

Lennart Carlsson på Strålsäkerhetsmyndigheten menar att det är den satsningen i kombination med högre krav gentemot anläggningarna som gjort att föreläggandena blivit fler.

Men han medger att det även kan bero på att kärnkraftverken blivit äldre och därmed har fler brister.

– I några avseenden utesluter jag inte det, att det är utrustning som krånglar på grund av åldersproblem, säger Lennart Carlsson.