Lokförare fick fängelse

Lokföraren på det godståg med gasol, som spårade ur i Borlänge för ett år sen, dömdes i dag till 6 månaders fängelse för grov allmänfarlig vårdslöshet och grovt brott mot järnvägssäkerhetslagen.
Falu tingsrätt ansåg att brottet var grovt på grund av att det fanns 450 ton gasol i vagnarna, och att det var en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Domstolen säger också att man inte kunnat se att mannen lider av någon sjukdom, som skulle förklara hans minnesförlust fyra timmar innan olyckan. Och promillehalten på 1,58 förklarades vid rättegången endast av att han måste ha druckit alkohol.