SVERIGE/FRANKRIKE

Sverige ger 70 miljoner till kärnkraftsforskning

Sverige bidrar med 70 miljoner skattekronor till fransk kärnkraftsforskning, visar ett hemligt avtal som Ekot tagit del av. Man gör det i utbyte mot att Frankrike gav Sverige sin röst i kampen om forskningsanläggningen ESS i Lund.

Sverige är med och finansierar forskning om kärnkraft i Frankrike med över 70 miljoner kronor, enligt tidigare hemliga avtal mellan Sverige och Frankrike.

Det här är den enskilt största statliga forskningssatsningen som Sverige gjort i kärnkraft sen 1980-talet.

Enligt Janne Wallenius, professor i reaktorfysik vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm rör det sig om ett motköpsavtal för att Sverige och Lund skulle få forskningsanläggningen ESS.

– Det är så som det har presenterats för oss från Utbildningsdepartementet.

Varför är man inte så tydlig med det utåt?

– Man vill presentera det här som en svensk satsning förstås. Men de här förhandlingarna har ägt rum i samma veva.

Svenskarna har inte varit så kritiska mot kärnkraft på länge som nu efter de stora problemen i japanska kärnkraftreaktorer, enligt de senaste opinionsundersökningarna.

Kärnkraftsolyckan i Japan har också påverkat det politiska samtalet kring kärnkraften.

Den senaste tidens uttalanden från regeringen har inte avslöjat något om den enorma satsningen. Tidigare har näringsminister Maud Olofsson (C) sagt så här om den svenska kärnkraften:

– Vi bygger nu om och ställer om vårt energisystem så att vi minskar beroendet av kärnkraften.

Hennes regeringskollega, miljöminister Andreas Carlgren (C) så här:

– Satsa på förnybar energi för det minskar beroendet av kärnkraft. Vi har en linje som vi kan fortsätta att följa som vi har stakat ut.

Trots det satsar regeringen dock mer pengar än på 30 år på att utveckla kärnkraften. Och inte bara i Sverige.

Ekot har tagit del av tidigare hemligstämplade dokument från ett avtal mellan svenska och franska regeringarna.

Av dem framgår att Sverige ska lägga över 70 miljoner svenska skattekronor till att utveckla kärnkraft i Frankrike. Avtalet innebär också att svenska forskare på plats i Frankrike får lära sig mer om kommande generationers kärnkraft.

Det beslutades så sent som för en månad sedan. Överenskommelsen knöts i samband med att Frankrike stöttade Sverige i kampen om den prestigefyllda forskningsanläggningen ESS som ska etableras i Lund.

Ekot har sökt de båda centerpartistiska ministrarna som avböjt att kommentera uppgörelsen.