Meditation minskar smärtsignalering

1:48 min

Smärtlindring med hjälp av meditation kan i vissa fall vara effektivare än mediciner. Det menar amerikanska forskare som med hjälp av magnetkamera har studerat hur meditation påverkar hjärnaktiviteten vid smärta.

Martin Ingvar, professor i klinisk neurologi vid Karolinska Institutet i Solna, menar att studien öppnar upp för nya behandlingsmetoder för patienter med bland annat kronisk smärta.

– Det som är lite mer spännande än förväntat i den här studien var att effekterna var såpass starka, och inte bara marginella som jag hade förväntat mig. På det här sättet kan man säga att det är ett steg framåt för hur man kan stödja den enskilda patienten, säger Martin Ingvar.

I den amerikanska studien, som publiceras i the Journal of Neuroscience idag, visar forskarna att genom att lära sig att meditera kan patienter effektivt minska sin egen upplevelse av smärta.

Försökspersonerna i studien fick lära sig en meditationsteknik som används vid Mindfulness-meditation, så kallad focused attention.

Efter bara fyra 20-minuterslektioner kunde de minska sin egen smärtupplevelse när en värmeplatta placerades mot huden.

Med hjälp av magnetkamera såg forskarna dels en minskad aktivitet i den del av hjärnan som registerar var och hur intensiv smärta vi känner, dels såg de en ökad aktivitet i andra delar av hjärnan, där sinnesintrycken från kroppen bearbetas och där smärtintrycken kontrolleras.

Att personer uppger sig vara hjälpta av meditation är inte nytt. Vad forskarna har kunnat visa med magnetkamera är att de smärthämmande områden i hjärnan aktiveras på samma sätt som vid medicinering mot smärta.

Det finns ett stort behov av att utveckla nya strategier för behandling av smärta menar Martin Ingvar, och där kan Mindfulness-meditation vara en väg.

– Det är ju ett sätt för oss att skaffa oss en medveten kontroll över den inkommande smärttrafiken, och det är rätt kul att detta nu systematiskt kan sättas i patienternas egna händer, säger han.

Anna Sandström
anna.sandstrom@sr.se

Referens:
Zeidan F. et al. Brain Mechanisms Supporting the Modulation of Pain by Mindfulness Meditation, the Journal of Neuroscience, April 6, 2011.
DOI:10.1523/JNEUROSCI.5791-10.2011