Carina Moberg blir S nya gruppledare efter Östros

1:31 min

I dag utsågs ytterligare tre ledande personer i det socialdemokratiska partiet under Håkan Juholts ledning. Ny gruppledare i riksdagen efter Sven Erik Österberg blir Carina Moberg från Huddinge som suttit i riksdagen sedan 1994.

– Vi ska ha en jämn fördelning av kvinnor och män i partiledningen och gruppledaren ingår i partiledningen och därför var det självklart för oss att välja en kvinna som gruppledare. Hon är välkänd och respekterad i gruppen. Hon är omtyckt. Hon har stor bredd, social kompetens och en allmänpolitisk begåvning. Hon hade starkaste stöd, säger Håkan Juholt.

Interna strider om vilka som ska ha dom ledande positionerna inom socialdemokraterna har präglat partiet. Carina Moberg har suttit sedan 1994 i riksdagen, men är knappast någon känd person utåt. Hon har suttit i Civilutskottet har kommit fram eftersom Sven Erik Österberg skulle bytas ut som gruppledare.

– Jag har ett förtroende i den socialdemokratiska riksdagsgruppen och jag kan riksdagsarbetet. Jag har funnits här länge och har haft flera ledande befattningar. Jag har en stark integritet, sägs det, säger Carina Moberg.

Går det att ena partiet i dag efter de uppslitande diskussionerna som varit?

– Jag känner att vi är ett enigt parti i dag.

Övriga förändringar idag som riksdagsgruppen beslutade var att Peter Hultkvist blir socialdemokraternas talesperson i försvarsutskottet där Håkan Juholt suttit tidigare och Veronica Palm blir talesperson för partiet i civilutskottet.

Men socialdemokraterna under Håkan Juholt har ännu inte kunnat enas om vilka som ska representera partiet i skatteutskottet och konstitutionsutskottet. På torsdag utlovas besked.