Nej till Klintevindkraft

Föreningen Värna det gotländska kulturlandskapet vill stoppa bygget av fler vindkraftverk på ett område söder om Klintehamn.
Det är företaget Siral System som planerar för cirka 6 nya vindkraftverk på området strax söder om samhället. Men föreningen anser att vindkraftverken skulle störa landskapsbilden, bland annat från utsiktsplatsen på Klinteberget. Det är knappast godtagbart med en så stor vindkraftsanläggning intill och delvis inne i Klintehamn, anser föreningen Värna det gotländska kulturlandskapet, där folkpartipolitikern Bror Lindahl är ordförande.