Kulturpersonligheter pryder nya sedlar

4:33 min

Från och med 2014 får Sverige nya sedlar och mynt. Astrid Lindgren och Ingmar Bergman är två av sex kulturpersonligheter som kommer att pryda de nya sedlarna. Motiv från personernas landskap kommer också att finnas på respektive sedel.

Det blir en helt ny 200-kronorssedel, och Sverige får dessutom tre nya mynt, varav en ny tvåkrona. Samtliga mynt kommer ha statschefens porträtt, det vill säga kungens. Dagens tiokronorsmynt blir kvar.

Det är Riksbanksfullmäktige, som utses av Riksdagen, som tagit beslutet att förnya de svenska mynten och sedlarna. Förra gången det skedde var 1992. Då vi fick en 20-kronorssedel med författaren Selma Lagerlöfs porträtt. I den nya kollektionen byts Selma ut mot barnboksförfattaren Astrid Lindgren- ett folkligt val och nästintill krav. Astrid var nog given från början, säger Johan Gernandt, ordförande för riksbanksfullmäktige:

– Man måste väl säga att Astrid Lindgren var mycket given, i alla fall underströks det av den popularitet hon hade genom alla de förslag som lämnades. Hon var en mycket starkt kandidat, säger han.

Namnförslag kom från många håll, och allmänheten hade skickat in 600 förslag på personer att pryda de nya sedlarna.

På den nya 50-kronorssedeln får vi se författaren och visdiktaren Evert Taube, uppvuxen i Bohuslän på Västkusten. På 100-kronorssedeln möter vi filmskådespelerskan Greta Garbo med en koppling till födelsestaden Stockholm.

På den nya 200-kronorssedeln är det en annan filmsvensk med världsrykte som ska betrakta oss- regissören och författaren Ingmar Bergman, med bostad och verksamhet på Fårö och Gotland.

Efter vilka principer har då Riksbanksfullmäktige arbetat? Peter Egardt var ordförande i den så kallade beredningsgruppen:

– Vi har försökt hitta teman och motiv som är eller kan bli folkligt förankrade och gärna internationellt kända. Det är därför som vi valt kulturmotivet i vid bemärkelse och att vi ska kunna täcka in olika delar av Sverige kopplade till de här kulturpersonligheterna som vi föreslagit.

Och det har varit många val som ni kunnat göra?

– Ja, det har varit mycket bollande fram och tillbaka. Vi har också beslutat att vi vill ha tre kvinnor och tre män och då har vi velat få dem spridda i olika delar av Sverige. Det blir en komplicerad matris att få ihop, men vi har haft många alternativ.

Det är nu inte bara för att förnya sedlarna med nya ansikten som detta görs. Det finns också många andra argument: bättre säkerhet mot förfalskning är ett. Med en ny tvåkrona- den gamla försvann 1971- och en ny 200-kronorssedel ska också kontanthanteringen bli effektivare. Och som vanligt kommer också miljöfrågorna in i bilden. Det nya myntet blir mindre och lättare.

Men det dröjer alltså till 2014 eller 2015 innan de nya mynten och sedlarna ersätter dagens. Christina Wejsmark är ansvarig på Riksbanken för mynt och sedelutgivningen:

– Nu utlyser vi inom kort en formgivningstävling för mynten och sedlarna. Det kommer att ha två faser och vara slut i början på nästa år. Då kommer vi att ha det vinnande förslaget. Och det är först därefter som den vidare formgivningen tar vid.