Regeringen miljardsatsar på järnvägen

1:50 min

I morgon presenterar regeringen sin viktigaste satsning ur statens kommande budget, erfar Ekot. Den innebär att regeringen nu skjuter till pengar till järnvägen.

Alliansens fyra partiledare gör i morgon sitt enda framträdande inför vårbudgeten, enligt Ekots källor. De kommer att lansera en satsning på tågen.

Summan är fortfarande okänd, men enligt Ekots källor är det en satsning i miljardklassen.

Satsningen kommer att presenteras klockan 13.15, i Trafikverkets driftcentral för järnväg vid Stockholms central.

Järnvägen har enligt Ekots källor prioriterats i budgetarbetet efter en lång rad problem med tågen i vinter. Pengarna till Trafikverket har inte räckt till, men verket har inte fått några extrapengar av regeringen. I stället har man fått omdisponera sina pengar för att kunna använda 500 miljoner kronor till akuta problem.

Enligt Ekots källor är budgeten som kommer på onsdag nästa vecka i övrigt fattig på nyheter, som vårbudgetarna brukat vara under de senaste åren.

Inga andra pressträffar med partiledarna är inplanerade.

Vad gäller den allmänna utvecklingen för svensk ekonomin har finansminister Anders Borg tidigare gett en positiv bild med fortsatt hög tillväxt och sjunkande arbetslöshet.

Han har pekat på att utvecklingen i Japan efter jordbävningen är en osäkerhetsfaktor, men han tror inte att situationen där kommer att ha någon långsiktig effekt på svensk ekonomi.

– Den kortsiktiga produktionsstörningen av den här typen av naturkatastrofer blir alltid väldigt stor. Den förbyts sedan i att man måste bygga upp vägar, hus och den kapitalstock som blivit förstörd. Då får man högre investeringar under en period, säger Anders Borg.

Kan du se några konkreta effekter på svensk ekonomi än så länge?
– Det finns ett antal svenska företags om pressats av detta. Men det antar jag att de har rätt goda förutsättningar att hantera.

Så det är inget som påverkar tillväxt och sysselsättning som du kan bedöma?
– Nej, det tror jag inte att det gör.