Kommer den franska antiburkalagen godkännas av Europadomstolen?

21 min

Från Människor och tro fredagen den 8 april 2011.

Kommer den franska lagen mot heltäckande slöja på offentliga platser underkännas av Europadomstolen? Professor emeritus i juridik Reinhold Fahlbeck som nyligen kom ut med boken "Bed och arbeta - om religionsfrihet i arbetsliv och skola" ger sin bedömning av hur domarna kan komma att tolka Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Han menar att domstolen på senare tid lutat mer åt den "nationella bedömningsmarginalen" som tar hänsyn till ett enskilt lands tradition och kultur. Den här praxisen kan komma att spela in när Europadomstolen tar sig an det franska burka-förbudet. Här kan du lyssna på en längre version av intervjun med Reinhold Fahlbeck: