SJ

Adelsohn och regeringen oeniga om tågtrafiken

1:45 min

Ulf Adelsohn lämnar sitt uppdrag som styrelseordförande för SJ i samband med stämman i slutet av den här månaden. Anledningen är oenighet mellan honom och regeringen om hur tågtrafiken ska skötas.

 – Jag lämnar det här uppdraget därför att och ägarna och jag har olika uppfattning om hur man ska driva järnvägstrafik framöver, sa Ulf Adelsohn vid presskonferensen.

– Jag ser att vårt uppdrag är från Sveriges folk. Vi vill att man ska köra ett järnvägsbolag. Vi vill att det ska vara pålitligt och bra. Man ska komma fram i tid och det ska vara till rimliga priser. Det är uppdraget från Sveriges folk, tycker jag.

– Men från Sveriges riksdag och regering är uppdraget att vi är utsatta för absolut konkurrens. Vi har inget annat krav på er än lönsamhet.

– Vi har idag fyra lönsamma linjer. Skulle SJ följa den strategin, ska vi lägga ned all annan trafik. Ja, då får den upphandlas och hamna på skattsedeln, sa Ulf Adelsohn.

Det var en rättfram avgående styrelseordförande för SJ som framträdde idag.

Politiker har under de senaste 25 åren misskött SJ sade han.

Konkurrens på järnvägen under de omständigheter som råder fungerar inte i praktiken eftersom fler tåg inte får plats på de underdimensionerade banorna som dessutom är för dåligt underhållna, enligt Adelsohn.

Men att Ulf Adelsohn själv skulle ha valt att inte ställa upp för omval som finansmarknadsminister Peter Norman har sagt till TT är en sanning med modifikation enligt Adelsohn.

– Jag hade kanske gärna fortsatt ett år till. Jag tror inte på utvecklingen som den är idag. Järnvägen är för illa underhållen, för illa rustat, för illa organiserat.

– Jag skulle vilja göra en timeout och göra en konsekvensanalys, men jag får inte något gehör för det, säger han.

Regeringen ska ju enligt vad ekot erfar presentera en satsning på järnvägen i kommande budget - men Ulf Adelsohn ger inte mycket för den.

– Jag såg det, det stod hundratals miljoner. Jag ska inte förta intrycket av denna jättesatsning. Enligt min uppfattning är det inte miljoner utan miljarder som behövs. Det här är 20-25 års försyndelser.

Adelsohn föreslås i stället bli styrelseledamot i Exportrådet.

– Ulf Adelsohn har gjort ett viktigt arbete som ordförande i SJ sedan 2002. Han har tagit bolaget genom en konkurrensutsättning av tågmarknaden samtidigt som SJ gått från att ha varit konkursmässigt till att bli ett stabilt bolag som lämnat utdelning sedan 2006, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Adelsohn blir 70 år i höst. Han har varit styrelseordförande i SJ sedan 2002.