Trapp blev LRF-ordförande

Caroline Trapp från Norrbotten valdes till ny ordförande i Lantbrukarnas riksförbund, LRF, vid deras stämma i dag. Hon blir därmed den första kvinnan på posten. Caroline Trapp är 52 år, utbildad agronom och driver ett jordbruk utanför Piteå.
Ett av de heta ämnena på LRF:s-stämma är rovdjurspolitiken. I åtta motioner ses en växande rovdjursstam, i synnerhet fler vargar, som ett hot mot landsbygden och djurhållningen. Många anser att skyddsjakt på varg måste tillåtas och att ersättningen för rovdjursskador ses över.