Olofsson: Jag kände inte till avtalet

Näringsminister Maud Olofsson hävdar att hon inte i förväg kände till de generösa avtal som det statliga energibolaget Vattenfall tecknat med flera höga chefer. Maud Olofsson säger att ansvaret för mångmiljonavtalen ligger helt på den avgångne styrelseordföranden Lars Westerberg.

– Jag kände inte till några avtal, varken de tyska avtalen eller avtalen med Lars G. Josefsson innan de skrevs. Det är det som är det viktiga, säger Maud Olofsson.

I dag publicerar Dagens Nyheter uppgifter om att också Vattenfalls nuvarande vd Öystein Löseth har fått ett mycket förmånligt anställningsavtal utöver regeringens riktlinjer. Avtalet ger honom rätt att sluta vid 57 års ålder och då få ut 19 miljoner kronor.

– När han anställdes ställde jag kontrollfrågan; följer det här riktlinjerna och svaret blev ja. Sedan har inte jag, och det ska jag heller inte göra som ägare, gått in i varje enskilt avtal utan det är bolagets styrelse som har ansvaret för det. Bolagets styrelse och dess ordförande ska informera ägaren, ingen annan. Sedan får de utreda ifall det är sant eller inte, om det följer reglerna, säger Maud Olofsson.

Har du fått information av Lars Westerberg?

– Nej.

De uppgifter som säger att du hade det, dessa är alltså fel.

– Ja. Det är bara en fråga mellan mig och Lars Westerberg. Därför att om han hade informerat mig om detta,  så tror jag var och en förstår att jag hade sagt nej till det. Sedan är det så att vi noterar i akter och annat vilken information som ges och det finns ingen sådan information i dokumentationen från bolaget.

Har du kontrollerat det?

– Ja.

Förutom nuvarande VD:s Öystein Löseths avtal på 19 miljoner kronor, fick den tidigare vd:n Lars G. Josefsson ett generöst avtal som gav honom tolv miljoner kronor. Vilket gjorde att regeringen nyligen sparkade styrelseordförande Lars Westerberg.

Dessutom har flera höga chefer i Vattenfall i Tyskland fått avgångsersättningar som är mycket mer frikostiga än regeringens riktlinjer. I statliga bolag ska inte mer än 18 månadslöner betalas ut i avgångsvederlag.

Socialdemokraten Lars Johansson som är näringspolitisk talesperson har anmält Maud Olofsson till riksdagens konstitutionsutskott för att reda på vad hon har vetat och inte vetat om Vattenfall. Han säger att Maud Olofsson kände till avtalet som Vattenfalls förre vd Lars G Josefsson fick.

– Det är ganska osannolikt att näringsdepartementet, som har två väldigt tydliga representanter i styrelsen, en regeringstjänsteman och styrelsens ordförande som man har nära relationer till, att de inte skulle ha känt till detta avtal. Regeringstjänstemannen har i sin tur har varit ordförande i det särskilda ersättningsutskottet i Vattenfalls styrelse, säger han.

Är det givet att den här informationen ska ha gått vidare till Maud Olofsson då?

– Ja det borde det göra för det är så instruktionen är. Maud Olofsson har, tidigare när hon varit på förhör hos KU, sagt att hon har en nära relation till styrelsen nya ordförande och att hon också har det med regeringstjänstemannen, som har ansvaret för att det ska vara en god kommunikation mellan vad som sker i styrelsen och näringsdepartementet.

Socialdemokraternas ekonomiskpolitisk talesperson Tommy Waidelich tycker att statsminister Fredrik Reinfeldt ska svara på frågan om hon kan sitta kvar som näringsminister.

– Jag förstå att frågan ställs, folk är väldigt upprörda över de här dyra pengarna de betalar i elräkningar går bland annat sådana här orimliga ersättningar.

Vad tycker du?

– Jag tycker att Fredrik Reinfeldt ska svara på frågan om Maud Olofsson ska sitta kvar.