Mer kollektivtrafik

1:46 min

Hallandstrafiken planerar att utöka trafiken i länet och skjuter till närmare elva miljoner kronor. Pengarna ska dels satsas på de linjer som anses mest eftersatta, dels ge bättre anslutningar mellan Öresundstågen och den lokala och regionala busstrafiken.

Det är särskilt större linjer som är viktiga för arbetspendling och skolungdomarnas resor som föreslås få fler turer. Flera linjer får också bättre förbindelser på helgerna.

Mest pengar läggs på trafiken i Halmstads kommun, Kungsbacka och Falkenbergs kommuner.

I Varberg däremot, skjuter man upp större förändringar av busstrafiken. Det beror på att delar av centrum byggs om och det hindrar kollektivtrafiken för närvarande. Dessutom utreds just nu stadslinjenätet.

Stadstrafiken i Halmstad ses också över just nu, i ett trepartssamarbetet mellan Halmstads kommun, Hallandstrafiken och operatören Arriva. Avsikten är att räta ut linjerna, korta restiderna och fokusera på ett tydligt huvudnät. Turtätheten ska gradvis öka och med det hoppas man att fler ska resa kollektivt. (Hur turerna kommer att se ut, ska presenteras lite senare den här månaden.

Kungsbackas tätortstrafik som idag består av fyra linjer, som följer en ringlinje ut till dom olika stadsdelarna, föreslås få tätare trafik under lågtrafikerad tid. Dessutom blir det extra kvällsturer på fredagar kopplat till Kungsbackapendeln. Och den utökas i sin tur med halvtimmestrafik på helgerna.

På Viskadalsbanan blir det också utökad trafik på helgen, med en ny dubbeltur på lördagar och söndagar.

Blå Express som rullar mellan Kungsbacka och Göteborg får ett utökat turutbud på helgerna, till turer varje halvtimme..

Den regionala linjen mellan Laholm och Halmstad föreslås få fyra nya dubbelturer, som blir snabbturer med bara ett begänsat antal stopp på vägen.

Mest pengar läggs alltså på dom regionala busslinjerna i Halland.

Hallandstrafiken ligger däremot lågt vad gäller trafiken i det mera glest bebodda delarna av Hallands inland.

Bussturerna från centralorten ut till Kungssäter, Krogsered eller Markaryd kommer inte att utökas i nästa års Trafikförsörjningsplan.