Regeringen utlovar sänkta skatter

Förslagen ska stimulera företagande och tillväxt, skriver alliansens partiledare i ett gemensamt utspel.

Regeringens vårbudget kommer att innehålla förslag om skattelättnader, förutsatt att det ekonomiska läget tillåter det. Det skriver alliansens fyra partiledare i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Förslagen är enklare regler för när utländska experter kan få lägre skatt, så kallad expertskatt, att utöka företagens avdragsrätt för forskning och utveckling samt generösare villkor i den så kallade förenklingsregeln - som låter företagare ta ut mer vinst ur sina bolag utan att pengarna beskattas som lön.