Vad är damm?

P1 torsdag 16 september kl 12.10
Det gömmer sig överallt och samlas ihop till dammråttor. Men vad är damm för någonting? Varifrån kommer det? Och varför tar det aldrig slut?