Protester mot bostäder i skog

1:20 min

I Solberga i Hägersten i södra Stockholm hörs allmer högljudda protester mot planerna på att bygga uppemot 100 nya bostäder i Solbergaskogen. Hyresgästföreningen och den lokala miljörörelsen är emot planerna, och politikerna i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har sagt nej. Men i Stadsbyggnadsnämnden blev det nyligen klartecken.

Tvåbarnsmamman Emelie Roxby-Schüsseleder har vuxit upp i Solberga och är orolig.

- Man är ju rädd för att om det börjar byggas i Solbergaskogen var ska det då sluta? Det byggs redan väldigt mycket i Solberga, och vi är ju i skogen mycket, så då kommer vi inte ha lika stor yta att vara på, säger Emelie Roxby-Schüsseleder.

Solbergaskogen är ett stort skogområde på gränsen mellan Hägersten och Älvsjö, och enligt samarbetsorganet Älvsjö Miljöråd - som är starkt emot byggplanerna, finns mycket som talar mot en så kraftig exploatering som det nu planeras.

En inventering som Skogsstyrelsen gjort har till exempel lett till att stora delar av skogen klassats som så kallad nyckelbiotop. Det betyder att där finns gott om gamla träd och flera hotade, rödlistade djur arter, exempelvis den mindre hackspetten.

Det finns också ett stort kärr som fungerar som en leklokal för den fridlysta grodan. Det kärret kommer sannolikt att försvinna i samband med de omfattande sprängningsarbeten som planeras.

Älvsjö Miljöråd har räknat fram att minst 140 träd i Solbergaskogen måste fällas, av dem ett antal kraftiga ekar och mer än 150 år gamla tallar.

Det här gör tvåbarnsmamman Emelie Roxby-Schüsseleder som är uppväxt i Solberga, mer än ledsen:

- Anledningen till att Solberga är ett populärt område är ju för att skogen finns där. Och tar man bort skogen så minskar ju populariteten, säger Emelie Roxby-Schüsseleder.