"Fem år för Portugal att återhämta sig"

2:07 min

Portugal kommer i morgon att inleda förhandlingar med EU och Internationella valutafonden om krislånen. Det har talats om 80 miljarder euro, ungefär 750 miljarder kronor, men bankekonomen Gonçalo Pascoal på den stora banken BCP Millennium tror att beloppet blir större än så.

Bankekonomen Gonçalo Pascoal är övertygad om att det kommer att ta åtminstone fem år för Portugal att komma ur krisen.

– Jag tror att det nu först blir några år av recession, lågkonjunktur och att det kommer att ta Portugal åtminstone fem år att återhämta sig och nå tillväxt, säger Gonçalo Pascoal.

Nödlån på 80 miljarder euro har nämnts, men han tror snarare på 90 miljarder för att skapa mer handlingsutrymme.

Tre sparpaket har redan genomförts här i Portugal. Det fjärde utlöste politiskt kaos och ledde till att regeringen avgick. Det blir nyval den femte juni.

Men sparåtgärderna kommer självklart ändå att genomföras nu, säger bankekonomen, eftersom skatt på högre pensioner och andra skattehöjningar redan hade godkänts av EU. Men det blir fler pålagor.

Förr kunde man devalvera sig ur en kris, skriva ned värdet på sin valuta och därmed bli mer konkurrenskraftig. Det går inte med euron, men Internationella valutafonden kommer att simulera en devalvering, tror Gonçalo Pascoal.

– En devalvering minskar importen och konsumtionen och förbättrar villkoren för näringslivet. Det kan nås via höjda skatter och moms och lägre sociala avgifter för företagen till exempel, säger han.

Portugal måste börja leva mer på egna pengar och bli mer produktivt, heter det.

Privatiseringar av statliga företag och sparkassor, en bantad statsapparat och trimmade statsutgifter ligger därför också i pipelinen, tillägger Gonçalo Pascoal.

Någon kapitalflykt befarar han inte vid en jämförelse med hur det gick i Grekland och Irland. Läget är också mer gynnsamt i dag, eftersom det numera inte finns någon rädsla för att euron ska dö som valuta.