Kurs för nyblivna pappor

Nu satsar landstinget på att stärka nyblivna pappor i sin papparoll. I ett projekt som landstinget just dragit igång ska pappor vara ledare i särskilda pappagrupper.
Pappagrupperna ska bli en möjlighet för nyblivna fäder att få svar på frågor och fördjupa kunskapen om sin roll i familjen. Tidigare har männen inte haft något eget forum för diskussion efter förlossningen. Målsättningarna med projektet är flera. En tanke är att de nyblivna papporna genom samtal med mer erfarna pappor ska förstå vilken stor betydelse de har för sina barn och inte hamna i skymundan av mammorna. Förhoppningen är att det ska leda till att männen blir aktivare pappor och att familjernas livskvalitet ökar. En annan målsättning är att männen ska utnyttja mer av sin föräldraledighet. I Dalarna har man genomfört ett liknande projekt och där visade det sig att männen också tog ut mer föräldraledighet.