"Dubbelt så många vargar behövs i Sverige"

Vargstammen i Sverige måste mer än fördubblas från dagens 210 djur till 450 för att den ska uppnå så kallad "gynnsam bevarande status". Det menar regeringens rovdjursutredare som i dag presenterade sitt första delbetänkande om den genetiska statusen för de fyra rovdjursstammarna.

– Det bygger vi på de kriterier som finns i direktivet, de strikt biologiskt-ekologiska kriterierna. Enligt den skulle ungefär 500 vargar i Skandinavien vara gynnsam bevarande status. Där har jag gjort bedömningen att 450 skulle kunna vara i Sverige, säger rovdjursutredare Lars-Erik Liljelund.

Siffran 450 vargar är preliminär och ska bara ses utifrån ett biologiskt perspektiv, påpekade rovdjursutredaren i sitt första delbetänkande när det presenterades på årets vargsymposium i Jämtland i dag.

Först i slutbetänkandet om ett år kommer sociologiska aspekter att vägas in. Då handlar det exempelvis om hur lokalbefolkningen i varglänen kan acceptera en så stor vargstam eller om den måste vara mindre.

Miljöminister Andreas Carlgren ville i dag inte kommentera siffran.

– Nej, jag gör inte någon bedömning av det nu. Jag ska bara ta emot förslaget, folk kommer att få ge sina synpunkter och jag kommer att lyssna på det. Sedan kommer jag att ta ställning, säger han.

Den första juli nästa år ska rovdjursutredningen vara klar. Den ska föreslå hur stora björn-, varg-, järv- och lodjurstammarna i Sverige ska vara på sikt.

Även järvstammen måste öka från dagens 650 djur till 850 om den ska nå gynnsam bevarande status, det vill säga en livskraftig nivå som björn- och lodjurstammarna redan nått, enligt rovdjursutredaren.

Men det kom också kritik mot rovdjursutredningen i dag.

Gunnar Glöersen, rovdjursexpert på Jägareförbundet, var kritisk till att enbart de biologiska aspekterna vägts in.

– Min bedömning är att utredaren gått ett steg för långt och gett alldeles för stort utrymme till genetik och biologi. Jag tror det skickar signaler till landsbygden som kommer att bli negativa, att man uppfattar att utredaren föreslår en fördubblad vargstam, säger Gunnar Glöersen.