"De som jobbar ska veta att det lönar sig"

Inför morgondagens vårproposition lovar regeringen i dag bland annat ett femte jobbskatteavdrag från januari 2012 och halverad restaurangmoms. Men exakt hur satsningarna ser ut blir klart först i höstens budget, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

– Vi vill ge signalen att folk som går upp och går till jobbet på morgonen ska veta att i det här landet förs en politik där det lönar sig bättre att arbeta, säger Fredrik Reinfeldt.

– Det blir i det här fallet breda beskattningslättnader för tjänstemannagrupper inom TCO och Saco. Åter igen skattesänkning för pensionärer, välfärdsreformer som förbättrar skolan och våra sociala insatser. Allt detta möjliggörs av mycket god ordning och starka statsfinanser.

Det är först i och med budgeten i höst som regeringen kommer att se hur mycket utrymme som finns för reformer och exakt vilka de kommer att bli.

Det handlar om förslag som funnits med sedan den borgerliga alliansens valmanifest. Halverad restaurangmoms, sänkt skatt för pensionärer, höjd gräns för när statsskatt börjar tas ut och dessutom ett femte jobbskatteavdrag.

Oppositionen är kritisk till regeringens planerade satsningar.

Vänsterpartiet vill i stället för ytterligare sänkt skatt satsa på välfärd. Enligt partiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson behövs till exempel en kraftigt utbyggd barnomsorg med mindre barngrupper, fler anställda och utökade öppettider.

Miljöpartiet vill också se satsningar på välfärden.

– Vi behöver fler vuxna i skolan, fler händer i omsorgen, vi måste lägga järnvägsräls och rusta miljonprogrammen. Där vi vill använda pengarna snarare än till nya stora skattesänkningar, säger Gustav Fridolin.

Vilka effekter får det?
– Framför allt att vi missar den historiska möjligheten att göra viktiga investeringar.