Arbetslösa får jobba för socialbidrag

2:07 min

Omkring 1 500 personer arbetar i den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Fas 3 utan att få någon ersättning alls, istället får de socialbidrag. Enligt Arbetsförmedlingen är Fas 3 den första politiska åtgärd som tillåter socialbidrag som ersättning.

– Det här är de som står absolut längst från arbetsmarknaden, och kanske gjorde det redan från början, när de kom in till oss, säger  Holger Hammar, handläggare på Arbetsförmedlingens programenhet. 

Hur vanligt är det att det finns arbetsmarknadspolitiska åtgärder som försörjs med socialbidrag? 

– Det här är egentligen det första som finns på det här viset. Alla andra har på ett eller annat sätt gått på pengar genom oss, säger Holger Hammar. 

I Fas 3 sysselsätts de som varit arbetslösa längst eller aldrig haft något jobb, det handlar till exempel om att plocka skräp eller att röja snö. Och bland de här arbetslösa finns alltså en grupp som inte får betalt alls från Arbetsförmedlingen. Den enda ersättning de kan få är socialbidrag. 

– Det är förordningen som säger att det är de som har haft A-kassa som får komma in i Fas 3. Sen säger man i en bisats att de som inte har rätten längre, alltså efter 450 dagar med 223 kronor, de får också vara med i Fas 3. 

Hur får man de här personerna att delta i Fas 3 om de ändå bara får socialbidrag? 

– Med största sannolikhet sätter kommunerna det kravet på individen, att de ska gå på förmedlingen och delta i Fas 3, någon typ av aktivitet, förutom de som har egna aktiviteter, säger Holger Hammar. 

När de första långtidsarbetslösa gick över i Jobb- och Utvecklingsgarantins Fas 3 för två år sedan, var de 17 stycken. Idag är de 26 500 personer, lika många som det bor i hela Trelleborg eller Lidköping. Åtgärden har kritiserats för att arbetsgivare får pengar av staten för att ta emot en Fas 3-deltagare utan att behöva betala någon lön. 

Av de 26 500 är det alltså närmare 1 500 som inte får någon ersättning alls från Arbetsförmedlingen. Och på samma sätt som antalet i Fas 3 bara fortsätter att öka, kommer också antalet utan ersättning också att öka.

– Den gruppen kommer också att öka i samband med att Fas 3 överhuvudtaget ökar, säger Holger Hammar, handläggare på Arbetsförmedlingens programenhet.