"Nämndemannen som dömer kan ju vara en rabiat feminist"

0:40 min

Johan Roos, Stockholm är kritisk till systemet med nämndemän i svenska domstolar och menar att det ställs för låga krav på kompetensen:

Inger Lagerman, Stockholm är själv nämndeman och försvarar systemet:

Hur tycker du att systemet med politiskt tillsatta nämndemän fungerar?