Svårt för funktionshindrade att få jobb

1:55 min

I regeringens vårproposition var jobben och en minskad arbetslöshet i fokus. Men det finns en grupp hundratusentals människor som de senaste tio åren fått allt högre arbetslöshet, oavsett hög- eller lågkonjunktur. Det handlar om en halv miljon svenskar med funktionshinder. Johan är en av alla dem.

– Jag hoppas att jag kan få en praktikanställning eller en vanlig anställning. Det var en handläggare här som sa att ett alternativ är att söka sjukersättning. Det tycker jag är ett konstigt råd till en 40-åring som är fullt frisk, säger Johan.

Johan har Aspbergers syndrom, och har svårt att hantera stress. Han har misslyckats med att få jobb. Men han är inte ensam, man räknar med att en tiondel av alla i arbetsför ålder har någon form av funktionsnedsättning. Mikael Klein är intressepolitisk chef på Handikappförbunden.

– Att var tionde person i Sverige har en nedsatt arbetsförmåga måste vi tackla på något sätt för framtiden. Det duger inte att vi förtidspensionerar bort tio procent av vår befolkning.

Under det senaste decenniet har arbetslösheten i den här gruppen stadigt ökat, det är nu bara hälften som har jobb eller någon annan sysselsättning. Värst är det för dem med psykiska funktionshinder, där är det bara var tredje som har jobb och lön. En sjättedel av dem har inte ens socialbidrag, utan försörjs av sina anhöriga.

– Den här gruppen med psykiska funktionsnedsättningar är de som är värst däran, för de faller igenom systemet.

Johan tror att han skulle klara ett vanligt jobb, och hoppas på en praktikplats.

– Jag skulle vilja ha ett jobb där jag får träffa människor, kanske i någon butik eller på en skola.

Men då krävs att det finns jobb att söka. Mikael Klein vill gärna se praktikplatser och bättre hjälpmedel på arbetsplatserna.

– Vi tycker att offentlig sektor och inte minst staten vara ett gott föredöme och gå i bräschen. Statliga arbetsgivare är de arbetsgivare som är sämst på att anställa folk med funktionsnedsättning.