Saab

”Saab är i en besvärlig sits”

1:03 min

Finansminster Anders Borg anser att Saab Automobile är i en mycket besvärlig situation just nu. Han säger till SVT att det är många oklarheter i det upplägg som Saab presenterat för att reda upp situationen.

– Nu försöker man lösa det med upplägg som framstår som väldigt komplicerade och svårgenomträngliga, och det är viktigt att vi markerar att här måste Saab klart och tydligt redovisa hur kontrollförhållanden ser ut och inte får bekymmer på ägarsidan. Det är en besvärlig sits, och den här processen måste tas framåt, säger Anders Borg.

Han vill inte svara på frågan om staten ska säga ja till de förändringar som Saab vill genomföra i ägarbilden.

– Som läget är nu måste vi slutföra de här förhandlingarna, men det är ett besvärligt läge där det finns betydande kvarstående komplikationer, och det måste lösas genom att de som har ansvaret på Saab reder ut det här. Det kommer inte lösas genom att skattebetalarna sänker sina krav på klarhet och ordning och reda, säger Anders Borg till SVT.