Skeppsmasken hotar gamla vrak i Östersjön

1:47 min

I april är det 50 år sedan regalskeppet Vasa bärgades från vattnet utanför Beckholmen i Stockholm. Men i framtiden kan fartyg som ligger på botten förstöras innan de hinner bärgas. Skeppsmasken, som normalt bara trivs i varmt, väldigt salt vatten, finns nu även i delar av Östersjön.

Genom att undersöka skepp har mycket historisk kunskap kunnat hämtas in.

– Ett vrak är ett fruset ögonblick som innehåller föremål som inte finns kvar på något annat sätt, säger Magnus Olofsson, chef för Vasaenheten vid Statens maritima museer.

– Innan Vasa bärgades visste vi inte hur vanligt folk gick klädda. Det är tack vare Vasa som vi vet hur människor var klädda.

Men sedan skeppsmasken, som skapar hål i virket, brett ut sig även i Östersjön har skepp som ligger på botten angripits. Hur många vet inte forskarna, men i hela Östersjön finns i dag tusentals förlista skepp.

Under två år har det pågått ett EU-projekt, som avslutas den här veckan, där det studerats var skeppsmasken finns, risken för spridning och hur skepp bäst kan skyddas.

Det har också tagits fram en rad riktlinjer för hur länderna kring Östersjön ska samarbeta i den här frågan.

– Det är jätteviktigt för att vi får en gemensam syn på vilka metoder som är de bästa att använda för att bevara de här vraken som vi har i Östersjön, säger Malin Sahlstedt, konservator på Vasamuseet.

Många fartyg är redan drabbade, men projektet visar att det är liten risk att skeppsmasken ska sprida sig ytterligare in i Östersjön.

– Det är inte någon jätterisk för den stora delen av Östersjön. Det man ser är att spridningen så sakteliga sträcker sig lite österut, söder om Sverige egentligen, säger Malin Sahlstedt.