Akuta brister på järnvägen åtgärdas inte i tid

2:23 min

Drygt hälften av de fel och brister som uppstår på landets järnvägar åtgärdas inte i tid enligt Trafikverkets föreskrift. Det visar en granskning som Sveriges Radio har gjort. Men Trafikverket själva menar att det går att skjuta på underhållet, och att det är besiktningsmännens bedömning och inte föreskrifterna som gäller.

Lokföraren Björn Halvarsson har märkt av fel som blivit liggande och som orsakat störningar.

– Det håller på att rasa ihop, skulle jag vilja säga. Det är kvarstående skador som ligger år ut och år in. Det innebär stora störningar för persontrafiken och stora störningar för industrin, som inte får sina varor i tid, säger han.

Järnvägar ska fortlöpande säkerhetsbesiktigas för att upptäcka fel och brister i tid.

Förra året rapporterades över 70 000 anmärkningar. Sveriges Radio har gått igenom besiktningarna. 58 procent av felen åtgärdas inte inom de tidsramar som är uppsatta.

Resultatet gör SJ:s avgående styrelseordförande Ulf Adelsohn upprörd.

– Det är naturligtvis bedrövligt. Det som är bra att ni tar fram är att det för svenska folket blir uppenbart att de svenska järnvägarna är katastrofalt illa underhållna. Allt det här leder till att det blir driftsstörningar. Våra tåg kommer inte fram, de blir försenade, det blir stopp, säger han.

Inte ens alla akuta fel, så kallade A-anmärkningar, som kan orsaka tågstörningar och olyckor, åtgärdas i tid.

Enligt våra beräkningar blev 20 procent av akutfelen inte åtgärdade inom två dagar, som är föreskrivet. Det finns akuta fel som blivit liggande i upp till två år.

– Det är allvarligt. Alla A-anmärkningar måste åtgärdas på en gång. Det är två saker, säkerheten är ett orosmoln och livslängden på anläggningen blir sämre om man inte åtgärdar sådana här fel, säger Uday Kumar, som är professor i drift- och underhållsteknik vid universitetet i Luleå.

Men Trafikverket vill inte kännas vid Sveriges Radios siffror och säger att det går att göra undantag. Det är besiktningsmännen själva som avgör när felen ska vara åtgärdade, och inte föreskriften.

– 20 procent stämmer inte med mina siffror. När vi tittar på det här utgår vi från besiktningsmannens bedömning. Den behöver inte stämma överens med den här strikta tiden på två dagar, säger Lena Engstedt, underhållschef på Trafikverket.

– Det som också är viktigt att veta är att man i de här systemen inte ser vad vi har gjort under tiden. Det kan vara allt från att vi gör en provisorisk lagning till att man sänker hastigheten eller till och med stänger av spåret, säger hon.