Stor del av statens skatter kommer från Stockholm

Hälften av statens skatter kommer från Stockholm, och en allt större del av statens inkomster från skatten kommer från Stockholm.

Det visar Stockholms handelskammares statistik som pressenteras idag skriver Dagens Nyheter.

Maria Rankka på handelskammaren säger till tidningen att det här är ett tecken på att det går bra för Stockholm Men Stockholm behöver behålla mer av skatten som fördelas till resten av landet eftersom staden är viktig för Sverige och investeringsbehoven är stora.