Österåker

Vindkraftverk planeras på Ljusterö

1:21 min

Ökningen av den förnyelsebara energin går långsamt. De senaste 30 åren har andelen ökat från 35 till 45 procent. Den största delen står vattenkraften för. Men intresset för vindkraft växer. På Ljusterö i Stockholms skärgård finns ett vindkraftsverk i privat regi, och några entusiaster planerar ytterligare ett i ett kooperativ. Men alla är inte lika positiva till verket.

Roy Fjärrstad är sekreterare i föreningen Ljusterö vind som är ett vindkraftskooperativ med nu 100 medlemmar som ska äga verket tillsammans.

Deras verk ska producera el till 400 normalvillor är det tänkt. Men det är oklart om verket kommer att byggas. Motståndet blev stort bland boende och fritidshusägare där när planerna blev kända.