Finska valets resultat väcker hopp hos SD

4:07 min

Partiledaren Timo Soini populistiska parti Sannfinländarna gick starkt fram i det finländska valet - från fyra till nitton procent vilket kommenteras på olika sätt i Sverige. Trots olika historia liknar Sannfinländarna och Sverigedemokraterna varandra på flera punkter.

Sannfinländarna kommer att inta nästan var femte stol i det nationella parlamentet vilket är långt ifrån den situation som Sverigedemokraterna har, det svenska parti som anses står närmast Timo Soinis parti. På många andra punkter liknar dessa partier varandra trots deras olika historia. Det säger bland andra journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius.

– Ja på ytan, om vi skulle nu skulle sätta en Sannfinländare och en Sverigedemokrat vid samma bord så skulle de förmodligen vara överens om det mesta, det tror jag. Precis som Sannfinländarna står för finländarna i Finland så står Sverigedemokraterna för någon slags majoritetssvensk. Och sedan finns det underströmmar av motståndet mot Islam. Det finns inte så många invandrare i Finland men det är klart att de är motståndare till de som eventuellt skulle  kunna komma - den likheten finns också ju, säger Anna-Lena Lodenius.

Invandrarfientliga, EU motståndare, populistiska men socialekonomiskt närmare mitten än Sverigedemokraterna – så beskrivs Sannfinländarna av Ann-Cathrine Ljungar, finlandssvensk statsvetare vid Södertörns Högskola.

– Och så finns också någon nyfosterländsk eller hur man ska nu kalla den nationalism som fått en starkare förankring i det finländska samhället under de senaste åren.

Precis som i de flesta andra länder i Europa och som i Sverige.

Tittar man närmare på dem som röstat på Sannfinländarna så är majoriteten, 65 procent, män. De är lägre utbildade och spridda över hela landet - vilket i början av partiets historia inte var fallet. Partiet har ju växt ut ur ett bondeparti, och det är ett faktum värt att återkomma till när man gör jämförelser med SD.

En del i Sannfinländarnas partipolitiska program vänder sig mot den svenska minoriteten. Bland annat vill de att den obligatoriska svenskundervisningen tas bort från alla skolor. Men det bekymrar inte Björn Söder som är Sverigedemokraternas partisekreterare.

-- Det är majoriteten i Finland som måste ta det beslutet, och det är ingenting som vi lägger oss i. Däremot så kräver vi ju att den svenska minoriteten i Finland får samma skydd som andra minoriteter, på samma sätt som man har i Sverige, säger Björn Söder, som nu hoppas på ett närmare samarbete mellan de likasinnade partierna i Norden.

Men hur är det med skillnaderna då? De finns både när man tittar på partiernas historia, och på den plats som partierna har idag inom det politiska etablissemanget. Det säger både Ann-Cathrine Ljungar, som är statsvetare vid södertörns Högskola och författaren Anna-Lena Lodenius 

– Sverigedemkraterna är ett parti som har rötter i någon slags nazistisk/ fascistisk miljö, och som verkligen började utanför etablissemanget och sedan har man jobbat sig in. Det här arvet gör det betydligt svårare för dem att växa och få framgång. Det finns fortfarande människor som har en misstänksamhet mot dem och uppfattar dem som ett slags förtäckta nazister. Och det där arvet dras de med fortfarande. Sannfinländarna har ju inte samma historia.

– Sannfinländarna har ju en lång historia, mer än 50 år, i det finländska politiska systemet, och har varit regeringsparti på 80-talet. Så de har en annan typ av legitimitet, och att de också haft sakpolitik på många fler politikområden, säger statsvetaren Ann-Cathrine Ljungar till P1-morgon.

Anna-Lena Lodenius menar ändå att den förvandling som SD håller på att genomgå, kan leda till att de så småningom får en annan status.

Och det är det Björn Söder, (SD) nu hoppas på - i synnerhet nu efter det för Sannfinländarnas del så framgångsrika valet.

– Det visar att det finns en potential i de nordiska länderna för att ett parti som vårt inom en snar framtid ska kunna hamna på runt 20-procentsstrecket. Tittar man på Danmark så ligger Dansk Folkeparti på runt 15 procent. Sedan har vi Sannfinländarna på strax under 20 procent, och i Norge finns det parti som förespråkar en minskning av invandringen på strax över 20 procent. Så jag tror att potentialen finns även i Sverige att SD ska kunna bli ett 20-procentsparti inom en snar framtid, säger Björn Söder, partisekreterare i Sverigedemokraterna.