Omstridd grundlag röstades igenom i Ungern

1:27 min

I Ungern har parlamentet röstat igenom en ny, omstridd grundlag. Enligt premiärminister Viktor Orban är författningsreformen nödvändig för att fullfölja demokratiseringsprocessen mer än 20 år efter kommunismens fall. Men kritiker menar att den nya konstitutionen hotar just demokratin.

Med två tredjedelar av platserna i parlamentet var det ingen match för det styrande Fidesz-partiet att få den nya författningen antagen, trots oppositionens kompakta motstånd.

Viktor Orban, Ungerns premiärminister, menar att den gamla grundlagen är en kvarleva från Sovjeteran och borde ha skrivits om för länge sedan. Men kritiker hävdar att den nya lagen har hastats fram och att ingen utanför regeringspartiet har haft insyn i processen. De menar att den nya författningen stärker det styrande partiets grepp om makten också bortom den här mandatperioden. Även om Fidesz skulle förlora nästa val kommer partifunktionärer att sitta kvar på viktiga poster, till exempel i fiskalrådet, som kan lägga sitt veto mot nästa regerings budget.

Den nya grundlagen är rikligt kryddad med hänvisningar till den ungerska monarkin, det kristna arvet och formuleringar om fädernesland och traditionella familjevärderingar. Så frågan är också vad den kommer att innebära för alla de som inte passar in i den nya grundlagens anda: homosexuella, icke-kristna och ensamstående föräldrar till exempel.

Under dagen och i helgen har det hållits demonstrationer i Ungern mot den nya grundlagen, kritiker har kallat den för en dödsstöt för demokratin. Men premiärminister Orban har sagt sig vara beredd att låta jurister pröva om lagen bryter mot några EU-fördrag.