Matens pris

Regeringsanslag till fiskodling räcker inte

2:18 min

Vi importerar allt mer fisk till Sverige. Mycket kommer från fiskodlingar i Norge och Asien som belastar miljön svårt. Regeringen lovar att satsa på svensk odlad fisk, men Ekots granskning visar att pengarna långt ifrån räcker för att nå målet.

Vi är vid en fiskodling i den reglerade älven Ljungan i Jämtland.  Det skulle gå att odla minst 50 000 ton fisk varje år, enbart i de norrländska kraftverksdammarna, utan att skada miljön. Det har en statlig utredning slagit fast. Här är vattnet på grund av den intensiva vattenkraftsproduktionen så näringsfattigt att fiskens avföring till och med kan gynna det vilda djur- och växtlivet.

Men det har gått trögt för den svenska fiskuppfödningen. I stället importerar vi allt mer fisk. Fyra gånger mer i dag än för 15 år sedan. Bland storsäljarna finns den norska odlade laxen och den odlade vietnamesiska hajmalen pangasius. De kommer från odlingar som skapar miljöproblem och bidrar till utfiskningen av världshaven.  Det är något som regeringen nu säger sig vilja ändra på.

– Vi satsar åtta miljoner på vattenbruksnäringen som är sökbara medel. Vi satsar tolv miljoner under perioden på förenkling och stöd genom Jordbruksverket och vi satsar tolv miljoner till SLU för forskning på avel- och miljöområdet, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Men när vi går igenom underlaget till regeringens satsning på svensk fiskodling visar det sig att de här pengarna inte på långa vägar räcker till. Och enligt regerings egen utredning skulle det behövas minst sex gånger så mycket pengar för att nå delmålet på 50 000 ton odlad svensk fisk om året. I dag odlas inte ens 10 000 ton fisk i Sverige.

– Jag bedömer att det inte är särskilt mycket pengar i det här sammanhanget för att verkligen få igång den här näringen mot de mål och ambitioner som sats att vi ska kunna höja produktionen väsentligt, säger Pontus Elvingsson.