Svensk träexport till Nordafrika ökar igen

1:58 min

Svensk export av sågade trävaror till Nordafrika har återhämtat sig efter nedgången under oroligheterna. Det går till och med att notera en viss ökning jämfört med före krisen.

– För vår del vill jag dessutom säga att affärerna har ökat något i förhållande till samma period förra året, säger sågverksägare Arvid Callans i Sundsvall som säljer stort till Nordafrika.

Exporten har återhämtat sig snabbt menar Arvid Callans. Hans företag har sålt varor till Nordafrika i närmare tjugo år. Ökningen ligger på fem, sex procent jämfört med samma period förra året.

De länder som går bäst försäljningsmässigt igen är Egypten, Tunisien och Algeriet.

Nordafrika är en mycket viktig exportmarknad för svensk träindustri. Närmare 30 procent av omsättningen går på export dit.

När oroligheterna startade försvann marknaden i Nordafrika i princip över en natt och helt plötsligt satt svensk träindustri med stora lager. Både produktion och försäljning fick snabbt styras om.

En producent som tvingades till detta var en annan stor exportör, Norra skogsägarna. 

– Det vi gjorde då var att öka försäljningen till Japan, säger Erik Eliasson marknadschef på Norra skogsägarna. Där fick vi också ett enormt avbräck i samband med jordbävningen. Branschen är ju plågad, dels av Japan som inte har kommit igång och Nordafrika som nyligen har kommit igång.

– Tack och lov börjar nu Nordafrika fungera igen, annars hade väl branschen hamnat i ett akut krisläge, skulle jag vilja säga.

Men återhämtningen har inte varit helt problemfri, menar Erik Eliasson vid Norra skogsägarna.

– Det vi kan se, som fortsatt är problematiskt är till exempel när vi säljer till Egypten så tar kapitaltransanktioner längre tid för att det sker en ökad granskning på utrikesaffärer därför att det har försvunnit kapital ur de här länderna under oroligheterna.

– Man vill helt enkelt se att det inte är kapitalflykt, utan att de finns en faktura och varuleverans bakom utflödet av kapital, säger Erik Eliasson.