Fler spårvägslinjer i Stockholm

Det kan bli sex nya spårvägslinjer i Stockholms innerstad. Det enligt en projektgrupp inom SL som ska försöka få med sig SL:s ledning innan planerna pressenteras för politikerna i Landstinget i nästa månad.

2030 kan linjerna rulla om politikerna går på projektgruppens linje, skriver Svenska Dagbladet.

Sträckor som i frantiden kan får spårvägstrafik är bland andra Gullmarsplan-Loudden, Liljeholmen Karolinksa sjukhuset i Solna och Slussen till Solna.