Skyddsjakt på varg LRF-krav

Lantbrukarnas riksförbund, LRF´s länsförbund i Sörmland och i sju andra län kräver i en gemensam motion att rovdjursstammen måste kontrolleras starkare än i dag.
Skyddsjakt på varg måste tillåtas och ersättningen för rovdjursskador ses över, anser LRF. Annars är risken att bönderna inte vågar släppa ut djuren på bete och därmed hotas det öppna odlingslandskapet. Centerns avdelning i Gnesta föreslår till stämman i juni att Sverige ska hållas fritt från vilda vargar.