Bakfull kirurg opererar sämre

Omåttlig alkoholförtäring dagen före en operation verkar kunna försämra kirurgers förmåga att operera. Det har en grupp irländska forskare visat i en studie där åtta bakfulla manliga kirurgstudenter fick operera i en simulator.

När de utförde operationen i simulatorn klockan nio på morgonen dagen efter en middag med mycket alkohol, visade det sig att de bakfulla gjorde fler fel och opererade långsammare än kontrollgruppen på åtta studenter som inte var bakfulla.

Att kirurgers förmåga att operera påverkas negativt om de är berusad är givet, säger forskarna, men det finns inte så mycket kunskap om hur länge alkoholintaget påverkar kirurgen.

De tycker att det kan vara rimligt att kirurger överväger att avstå alkohol dagen före operation.

Studien publiceras i Archives of Surgery.