Arvodesaffären

Mediehantering kritiseras

1:17 min

Före detta landstingsrevisorn Hans Molander riktar skarp kritik mot hur landstinget hanterat media under den så kallade arvodesaffären.

Han skriver i ett mejl till den nuvarande revisionschefen i landstinget Sörmland att han vill att de ska utreda om Landstingsledningen bland annat utövat otillbörliga påtryckningar på Södermanlands Nyheters chefredaktör.

– Om landstingsledningen har försökt med det, då måste både landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren och landstingsdirektören Karin Welin avgå. Det är så pass allvarliga fel som är begångna, säger han.

Varför tror du att Landstinget har försök tysta medierna i Sörmland?

– Det är ett uttalande som är gjort på en av Landstingets konsulters blogg. Och det har uppmärksammats på Twitter av både landstingstyrelsens ordförande, samt informationschefen under bilfall, svarar han.

Blogginlägget som Hans Molander hänvisar till skrevs av landstingets inhyrde krishanterare Paul Ronge, och i det står det bland annat att Södermanlands Nyheters chefredaktör borde avgå om inte tidningen ska gå i graven.

Det uppmärksammades alltså positivt av bland annat Åsa Kullgren.

Hans Molander vill också att landstingsrevisionen utreder om landstingsledningen köpt positiva röster på den mediekritiska webbsidan, second opinion och ifrågasätter i sitt brev till landstingets revisionschef om landstingsledningen utövat otillbörliga påtryckningar mot publicister i de sörmländska medierna.

– Det kan inte vara någon omfattande undersökning det handlar om, säger Hans Molander, tidigare revisor i landstinget Sörmland.

Landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren svarar på kritiken.

– Det måste revisionen bedöma. Det finns ingen annan som kan göra det, säger Åsa Kullgren.

Södermanlands Nyheter är den tidning som skrivit mycket om arvodesaffären och kritiserat landstinget för hanteringen av politikernas arvoden.

Göran Carstorp, chefredaktör på Södermanlands Nyheter menar att han känt påtryckningar från tjänstemannasidan i landstinget.

– Innebörden var att om vi fortsätter skriva om arvodesaffären och publicera insändare så såg landstinget sig nödgade att ta in hjälp för att få fram en annan bild, säger Göran Carstorp.

Vi har sökt ansvariga på tjänstemannasidan, men de har inte gått att nå.