EU-parlamentet

Gemensamma vallistor ska öka intresse för EU-val

2:02 min

Gemensamma europeiska vallistor ska öka det allmänna intresset för EU-parlamentet. Det är tanken bakom ett nytt förslag från ett av parlamentets utskott.

I dag kan du som svensk bara rösta in svenska politiker i EU-parlamentet. Men i nästa EU-val, 2014, kan det även bli möjligt att lägga en extra röst på till exempel en belgisk eller rumänsk politiker.

Intresset för att rösta i EU-parlamentsvalet är lågt och det sjunker för varje val. Senast 2009 var valdeltagandet i EU bara 43 procent. Men samtidigt som européer i allmänhet vet och bryr sig ganska lite om EU-parlamentet så har det fått en betydligt större makt i europeisk politik. Det nya förslaget ska ses som ett försök att öka intresset för EU-parlamentet.

I dag sitter 736 politiker i det EU-parlamentet, men enligt det nya förslaget ska EU:s medborgare dessutom kunna rösta in ytterligare 25 politiker från helt europeiska vallistor, till exempel listor med europeiska liberaler eller socialdemokrater. Förhoppningen är att de här listorna ska locka till sig verkligt färgstarka politiker och kändisar som i sin tur ska få fart på debatten kring parlamentet.

Enligt förslaget ska varje röstberättigad EU-medborgare i framtiden få två röster att lägga; en röst på ett nationellt parti eller politiker, och en röst på någon från en europeisk vallista.

I EU-parlamentet finns många politiker som vill göra EU till mer av ett Europas Förenta Stater, och de välkomnar förstås det här förslaget om europeiska vallistor.

Men det finns många "men...". Till exempel måste EU:s medlemsländer enhälligt godkänna det här förslaget innan det blir verklighet, vilket kan bli mycket svårt. Dessutom krävs också förändringar i EU:s Lissabonfördrag och det är i sig en lång och omständig process. Men EU-parlamentets konstitutionsutskott hoppas att det nya systemet med paneuropeiska vallistor ska vara på plats till nästa EU-val om tre år.