Det kan bli färre tåg över Öresundsbron

1:46 min

Turerna kring det krisdrabbade tågbolaget DSB First, som kör tåg i södra Sverige och Danmark, fortsätter. Man vill bland annat minska turtätheten för att sänka kostnaderna.

-- I slutänden drabbar det ju resenärerna med färre tåg och höjda biljettpriser skulle jag misstänka, säger Ann-Marie Nyman som är en av cirka 200 000 personer som varje dag åker med Öresundstågen.

Tågen trafikerar långa sträckor i Danmark och södra Sverige och ansvarar också som namnet antyder för trafiken över Öresundsbron.

Bolaget som kör tågen, dansk-brittiska DSB First, dras med ett stort underskott och det har funnits spekulationer om en konkurs. Företaget har dessutom anklagats för att ta emot olagligt stöd av moderbolaget DSB.

Krismötena både på svensk och dansk sida har avlöst varandra och både resenärer och politiker har uttryckt oro för vad som ska hända med den för Öresundsregionen så viktiga trafiken.

Förra veckan lovade det statliga moderbolaget DSB, Danmarks motsvarighet till SJ, att avsätta över 870 miljoner svenska kronor för att täcka eventuella förluster i dotterbolaget avsätta pengar för att gå in med pengar för att rädda DSB First från en konkurs och igår höll bolaget ett möte med länstrafikbolaget Skånetrafiken som är en av DSB First uppdragsgivare.

Men det var inte mycket man kunde komma överens om rapporterar P4 Malmöhus. DSB First vill ha pengar från Skånetrafiken, bland annat för att täcka sina ökade personalkostnader. De vill också lägga om tidtabellerna för Öresundstågen eftersom dagens turtäthet enligt DSB First är ohållbar.

Skånetrafiken å sin sida vill inte skjuta till mer pengar och dessutom kräver de bättre service ombord på tågen.

Men innan förhandlingarna kan börja så måste DSB First ekonomiska läge klargöras. Just nu väntar parterna på resultat ifrån tre olika utredningar.