Nyheter

Hårdare krav på danska för invandrare

5:30 min

I Danmark kommer invandrare som vill återförenas med sin familj vara tvungna att läsa sex hundra timmar danska, på egen bekostnad.

Nu vill den danska regeringen skärpa språkkraven för de medborgare från länder utanför EU som vill återförenas med sina nära. Utlänningarna ska kunna danska på en nivå som motsvarar vad en niondeklassare kan i ett främmande språk.

- Det är en tydlig sorteringsmekanism. Man vill bara ha in välutbildade personer som kan bidra till det danska näringslivet. Människor som kommer av nöd och som är på flykt kan på så sätt hållas utanför landet, säger Lasse Dencik, professor vid Roskilde universitet.

Att regeringen föreslår en ändring av den här typen är inte uppseendeväckande, utan går helt i linje med den politik som förts de senaste åren, menar han.

- Däremot är det intressant att det i flera tidningar visat sig att infödda danskar själva har svårt att klara de nya språkkraven.