Sala först i landet att förbjuda tiggeri

1:55 min

Ett förbud mot tiggeri på offentlig plats ska införas i Sala kommun. Såvitt känt blir kommunen först i landet att vidta en sådan åtgärd, men alla lokala politiska partier har ställt sig bakom förbudet.

– Vi hoppas att de kommer bort ifrån Salas stråk och att man inte tillåter den här typen av verksamhet inom Sala kommun, säger socialdemokrat Per Olov Rapp, kommunstyrelsens ordförande.

Diskussionen om tiggeri har böljat fram och tillbaka i Sverige de senaste 15 åren. Nu har Sala kommun flyttat fram positionerna och inför en paragraf i den lokala ordningsstadgan som kort och gott slår fast: "Tiggeri är förbjudet på offentlig plats".

Förbudet motiveras med att man vill underlätta för polisen att agera mot brottslighet som kan följa i tiggeriets spår, till exempel människohandel.

– Vi har ett par tre, fyra stycken som har stått i olika gatukorsningar. Sedan har det oftast stått människor bredvid och bevakat dem. Då får polisen nu rätt att ingripa och göra en bedömning av det här, säger Per Olov Rapp.

Brott mot tiggeriförbudet ska ge böter. I Sala blir det polisen som ska definiera vad som är tiggeri och vad som enligt beslutsunderlaget är "en allmän insamling till välgörande ändamål eller en tradition såsom påskkärringar". Sådana vill kommunen nämligen inte förbjuda.

Per Olov Rapp tror inte att det blir några problem för polisen att göra de bedömningarna.

– Jag tror att polisen har professionalism nog att göra en bedömning. Det här är inte så att vi får några musikpoliser som en del har framhävt, utan det här är ett sätt att få bort illegal verksamhet som bygger på människohandel eller brottslig verksamhet, säger han.

Alla politiska partier i Sala har alltså ställt sig bakom tiggeriförbudet, trots att det bara är Sverigedemokraterna som på nationell nivå öppet stöder ett förbud. De andra partierna på nationell nivå säger annars bestämt nej, eller är osäkra i frågan.

Förbudet mot tiggeri är tänkt att träda i kraft den 1 maj, men först ska Länsstyrelsen i Västmanland bedöma om det är förenligt med andra lagar.

Beslut väntas inom kort.

Hör mer om förbudet mot tiggeri i Sala i Studio Ett i P1 torsdag eftermiddag.