Samhällstjänst vanlig på Gotland

Det blir allt vanligare att den som döms till fängelse får arbeta av sitt straff istället för att sitta på anstalt.
Antalet domar till samhällstjänst har ökat de senaste åren och Gotland är ett av de områden i landet där det är vanligast med samhällstjänst. Det innebär att den dömde får utföra gratis arbete i ideella föreningar och organisationer istället för att sitta i fängelse.