Markägare: Allemansrätten överutnyttjas

0:46 min

Naturvårdsverket har tillsatt en expertgrupp som ska se över allemansrätten. Orsaken är att allt fler markägare anser att allemansrätten överutnyttjas av allmänheten.

Ett sådant överutnyttjande kan enligt markägare bland annat vara att deras mark används för industriell bärplockning i stor skala, för diverse nöjesevenemang, eller för äventyrsturism.

Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbottens ordförande, kommenterade detta vid en konferens i Naturvårdsverkets regi i Östersund tidigare i år.

--Från LRF vill vi absolut inte hindra privatpersoner från att vistas i skog och mark och att använda sig av allemansrätten. Vi värnar om allemansrätten. Däremot tycker vi att det är fel att kommersiella företag, utan markägarens tillstånd, kan utnyttja våra marker till organiserad näringsverksamhet, ofta med följden att värden i skogen förstörs, säger Nils-Olov Lindfors.

Paul Christenson på LRF Väst välkomnar att allemansrätten ses över.

 --Vi drev ett mål för ett antal år sedan i Sjuhärad där det var ett företag som slagit läger och bedrev forsränning utan att tala med markägaren. Det är helt okej att bedriva forsränning, men det är fullständigt självklart att man måste tala med den som äger marken först, säger Paul Christenson.