Ovisst med fortsatt stöd till svensk sol-el

2:17 min

Att producera el från solceller har blivit allt populärare och på flera håll runtom i världen pågår stora satsningar på att ta tillvara solenergin i stora solkraftparker. I dag drivs investeringarna i Sverige med hjälp av stora statliga bidrag, men det är ovisst om stödet kommer att finnas kvar så länge till.

Haveriet i kärnkraftverket Fukushima i Japan och de höga elpriserna har fått fart på energidebatten i Sverige. Att producera el från solceller har blivit allt populärare, men frågan är om solel har någon framtid i Sverige. I dag drivs investeringarna med hjälp av stora statliga bidrag men det är ovisst om det stödet kommer att finnas kvar så länge till.

En av entusiasterna som satsat på el från solceller är Sanne Hammarberg i Nacka utanför Stockholm.

– Det är då 13 stycken som är kopplade i någon form av serie, sedan går de in i en omvandlare som ser till att det blir vanlig hushållsel, säger Sanne Hammarberg.

Vad var skälet till att ni satsade på solceller?

– Vi är ju nöjda med att man kan köpa in vindkraftsel. Men samtidigt har vi hela tiden förhoppningen om att bli egenproducerande med odlingar och så vidare.

Fåglarna kvittrar från träden i sörgårdsidyllen ute vid Källtorps Trädgård. Sanne och hennes man driver ett kafé med råvaror från en egen produktion med odlingar och egna djur på gården.

Nu sitter de skinande nya miljövänliga solpanelerna där på taket. De ger visserligen bara 1 900 kilowattimmar om året, det täcker bara en liten del av förbrukningen och investeringen är därför svår att räkna hem, trots ett statligt bidrag på 60 procent av installationen. Men Sanne Hammarberg är ändå nöjd.

– Minst för att det känns tillfredsställande att ha en mikroproduktion och samtidigt kunna inspirera till en utveckling inom det området, säger hon.

Runt om i världen har jättelika satsningar på solel tagit fart - bland annat planeras ett stort projekt i Sahara-öknen som ska förse Europa med el. Det så kallade The Desertec Industrial Initiativ. Men i Sverige handlar det om mikroprojekt och det här har tagit fart med hjälp av ett generöst bidragssystem. Men nu är det ovisst hur det blir med bidragen i framtiden, säger Daniel Johansson som är statssekreterare på Näringsdepartementet.

– Det kommer nya pengar nästa år - och fortsättningen kan jag inte ge besked om ännu. Men regeringen jobbar med frågan, säger Daniel Johansson

Entusiasterna vill ha ett långsiktigt stöd, inte bara ett år i taget?

– Vår syn på det här är att när tekniken blir mer mogna då är de mindre stödberoende. Att ge ett stöd för evigt är inte aktuellt, säger Daniel Johansson.