Östersjön

Sillen har försvunnit

1:35 min

Det borde ha kommit en topp i sillfisket nu. Det anser forskare som har kunnat följa nio stora sillperioder i Sverige då sillen gått till i oerhörda mängder.

Cyklerna är 90--100 år med toppar som varar i 20--30 år. Senaste toppen var 1878--1902 och sedan dess har det inte varit någon topp. Forskarna tror att det kan bero på tidigare utfiskning.

– I dag finns ingen uppfiskning av sill. Problemet är att vi får betala priset i dag för vad vi gjorde på 60- och 70-talet, säger Max Cardinale vid havsfiskelaboratoriet i Lysekil.

Nya effektiva fångstmetoder som till exempel snörpvad gjorde att fiskarna på 60- och 70-talet kunde ta upp fångster som aldrig förr. För att inte sillfisket helt skulle kollapsa tvingades myndigheterna införa totalt fiskestopp under ett par år.

Det finns flera olika raser av sill. Max Cardinale tror, att det var en speciell sort som stod för masstillväxten under sillperioderna, och att utfiskningen gick hårt åt just denna sort.

– Genom att fiska väldigt hårt under 60- och 70-talet har vi tagit bort en subkomponent eller ras av sill, då har vi förlorat chansen att få tillbaka en ny sillperiod, säger han.

Sedan tidig medeltid kan nio stora sillperioder i Sverige dokumenteras historiskt. De här perioderna har återkommit i cykler om 90 till 100 år.

Den senaste ebbade ut 1902 på västkusten, så nu skulle det vara dags för nästa. Men, med all sannolikhet kommer den inte, säger fiskeriprofessor Armin Lindkvist, som ägnat många år åt att forska om sillen.

– Det är svårt att se att förutsättningar finns. Det verkar inte troligt i dag, säger han.