En förlorad generation i krisens spår?

13 min

Under den pågående globala ekonomska krisen har det gamla uttrycket "en förlorad generation" dammats av - för att beskriva den unga generation som ska ta sig ut på arbetsmarknaden och riskerar att hamna i utanförskap. Ny forskning visar att den som börjar sitt yrkesliv i en lågkonjunktur, riskerar att märka av det resten av livet.
Uttrycket "en förlorad generation" myntades först för att beskriva desillusionerade unga efter första världskriget. Robin Olin har varit på  resa i Europa för att ta reda på vad det innebär för unga idag.