Skatten har sänkts med 100 miljarder kronor

2:28 min

Regeringen har totalt sett sänkt skatten med 100 miljarder kronor sedan den tillträdde 2006, visar en sammanställning som finansdepartementet gjort för Ekots räkning. De största skattesänkningarna har gått till dem som arbetar.

Förutom jobbskatteavdragen har även arbetsgivaravgiften sänkts genom olika former av anställningsstöd, liksom fastighetsskatten.

Socialdemokraternas ekonomiska talesperson Tommy Waidelich tycker att sänkningarna är väl stora.

– Jag tycker det. Jag tycker att vi hade kunnat förbättra kvalitén i välfärden. Vi ser brister inom demensboenden till exempel. Hade vi kunnat styra hade vi satsat en hel del av det här på välfärden. Vi hade säkert också sänkt skatten, men på ett sätt som inte gjort att sänkningarna gått till dem med högst inkomster i första hand, säger Tommy Waidelich.

Regeringen har sänkt olika skatter med drygt 161 miljarder kronor sedan 2007 och samtidigt höjt andra skatter med 62 miljarder. Sammanlagt har skatterna alltså sänkts med knappt 100 miljarder.

Jobbskatteavdraget och avdrag för hushållsnära tjänster och rot-avdrag motsvarar drygt 80 miljarder i sänkningar. Kapitalskatter som fastighetsskatt och förmögenhetsskatt har sänkts med 32 miljarder och de sociala avgifterna i samband med exempelvis nystartsjobb med 23 miljarder.

De största skattehöjningarna ligger på fastigheter i olika form och på slopande av avdragsmöjligheter för företag.

Finansminister Anders Borg är nöjd med storleken på den sammanlagda skattesänkningen.

– Ja, Sverige har varit ett land som haft väldigt höga skatter och det har medfört rätt stora skadeverkningar i termer av att vi förlorat mycket jobb och haft brister i vårt företagsklimat. Nu har vi börjat korrigera det. Det här handlar om att det lönar sig bättre att arbeta och att det blir något mindre kostsamt att anställa.

– I grund och botten har det här haft betydande positiva effekter på svensk ekonomi.

Att en borgerlig regering som vill sänka skattetrycket samtidigt har höjt skatter med 62 miljarder är inget Anders Borg ångrar.

– Jag tycker att det kan vara bra med skattehöjningar. Det är många av de här höjningarna som är väl motiverade. Det handlar om miljöskatter och snus och cigaretter, säger Anders Borg.

Den förre moderatledaren Bo Lundgren fick hård kritik när han inför valet 2002 utlovade skattesänkningar på 130 miljarder kronor, något som motsvarar nivån för alla skattesänkningar som regeringen hittills har gjort.

Anders Borg vill inte säga om regeringen nått Lundgrens mål nu, utan förutspår fortsatta sänkningar.

– Det är förmodligen så att skattetrycket fortfarande är så högt att det har allvarliga negativa effekter på sysselsättningen, arbetslöshet och företagsklimat, säger han.

Sammantaget vore alltså fortsatt skattesänkning bra för Sveriges utveckling?
– Ja, men dock inte i så snabbt tempo som vi haft historiskt.

Socialdemokraternas Tommy Waidelich tror däremot inte på några fortsatt stora skattesänkningar.

– Vi ser inte några behov av stora skattehöjningar eller stora skattesänkningar, säger han.