Sverige kan vara på väg in i europakten

1:53 min

Finansminister Anders Borg tror att Sverige ska kunna ansluta sig till europakten, som är öppen även för EU-länder som inte har euron som valuta. Detta efter ett EU-beslut i veckan. Sverige har hittills ställt sig utanför, eftersom pakten bland annat säger att EU ska lägga sig i medlemsländernas löneförhandlingar.

Efter ett beslut i EU-parlamentet i onsdags hoppas nu Anders Borg att det ska klargöras att varje land självt bestämmer över lönebildningen och att den svenska riksdagen därmed kan ställa sig bakom ett medlemskap.

– Min förhoppning är att vi kan nå fram till att det finns sådana klargöranden från Europeiska rådets sida att det blir möjligt för en bred majoritet i Sverige att stödja ett sådant, säger Anders Borg.

Europakten, eller europluspakten som den kallas på EU-språk, ska stärka unionens kontroll över medlemsländernas ekonomiska politik.

Anders Borg har hittills ställt sig kallsinnig till ett svenskt medlemskap med hänvisning till att pakten skulle tillåta EU att lägga sig i medlemsländernas lönebildning. De svenska facken och de svenska oppositionspartierna har varit ännu starkare motståndare till medlemskap.

Men i veckan fattade EU-parlamentets ekonomiutskott beslut om ett lagpaket som hänger ihop med europakten. På flera punkter skärptes lagarna ytterligare, men utskottet beslöt också att ländernas egna löne- och avtalssystem ska respekteras.

Anders Borg räknar nu med att EU:s finansministrar ska ställa sig bakom parlamentets ändring.

– Ja absolut, det är de besked vi har fått när vi haft frågan uppe i ecofinrådet.

Det som nu återstår för att Sverige ska kunna ansluta sig är enligt Anders Borg att ländernas självstyre i lönefrågorna klargörs inte bara i de nu aktuella lagarna, utan också i själva europakten.

– Då måste det också klargöras att den utgångspunkten gäller för hela europlus, att pakten inte inskränker parternas ansvar för lönebildningen.

Samtidigt som Anders Borg nu kritiserar europaktens skrivningar om lönebildningen så godtog den svenska regeringen för bara en dryg månad sedan de bestämmelser om lönebildning som EU-parlamentet nu vill förändra.

Varför protesterade inte den svenska regeringen redan då?
– Ja, det hade ju varit bättre om vi hade gjort det tidigare. Nu kom den här diskussionen upp i ett relativt skede. Då valde vi att försöka göra det här förtydligandet för att säkra att vi kan ha en bred samsyn i Sveriges riksdag kring detta.

Hela Ekots Lördagsintervju med finansminister Anders Borg sänds påskafton 12.55 i P1.