Nu beslagtar svenska tullen lagliga droger

1:58 min

Tull och polis har nu rätt att beslagta knark som ännu inte är narkotikaklassat. Den nya lagen som infördes den första april har redan lett till två stora beslag av syntetiska droger på sammanlagt 15 kilo.

– Ja, det är en väldigt stor och ansenlig mängd för svenska förhållanden när det gäller syntetisk cannabis, säger Lars Hansson, tullens narkotikaexpert.

Tullens beslag av syntetiska droger har ökat kraftigt de senaste åren, men man har hela tiden legat flera steg efter tillverkarna. Så fort en syntetisk drog klassats som narkotika har tillverkarna ändrat lite i receptet så att drogen blir oklassad och därmed laglig igen.

– Då är det så att efter analys, om det visar sig att det är en sådan här ny syntetisk drog om den inte är klassad, då har vi varit tvingade att lämna tillbaka den, säger Lars Hansson.

Med den nya lagen kan tull och polis hålla jämna steg med tillverkarna.

– För oss är det ett jättebra verktyg och hjälpmedel. Vi vet ju att de här syntetiska drogerna kan ställa till med mycket skada och elände.

De syntetiska drogerna har många olika namn som Bromo Dragonfly, Mefedron och Spice. Många av dem är väldigt potenta.

– Vi har ju tyvärr haft rätt många dödsfall i Sverige på de här nya missbrukssubstanserna.

Det ovanliga med den nya lagen är alltså att tull och polis har rätt ingripa i en verksamhet som är laglig. Folkhälsan har av lagstiftarna ansetts ha högsta prioritet.

– Det är ju inget brott begånget och det måste man understryka, men ändå så har tull och polis möjlighet att omhänderta de här nya substanserna. Inte bara att vi har rätt att omhänderta dem, utan också rätt att förstöra dem.

Frågan som både tull och polis ställer sig nu är hur tillverkarna kommer agera för att komma runt den nya lagen. Handeln med syntetiska droger är en mycket lönsam verksamhet.

– Det har blivit fler och fler och de tenderar att öka både mängdmässigt och frekvensmässigt. Vi ser mycket allvarligt på det här för många av de här nya syntetiska drogerna är ju oerhört potenta. Med det menar man att de är oerhört starka och farliga, säger Lars Hansson.