Amerikanska drönare sätts in i Libyen

1:15 min

USA har satt in fjärrstyrda flygplan, så kallade drönare, i striderna i Libyen. Det innebär en upptrappning från amerikansk sida. Men fortfarande undviker USA att mer aktivt dras in i kriget mot Kadaffi.

De första planen skickades iväg under torsdagen, men dirigerades snart tillbaka beroende på att det var dåligt väder; beslutet att sätta in dem fattades av president Barack Obama.

De förarlösa drönarna är utrustade med robotar, de flyger på låg höjd och det gör det möjligt att med större träffsäkerhet anfalla mål på marken. Det anses viktigt när Kadaffis trupper numera ofta gömmer sig i städer.

De förarlösa flygplanen används sedan länge i till exempel Afghanistan och Pakistan, men där rapporteras det ofta att civilpersoner dödats i samband med attackerna. Drönarna kan också användas för spaningsuppdrag.

Efter att USA lämnade över ledningen till Nato har de offensiva amerikanska styrkorna dragits tillbaka och USA ägnar sig åt sådana saker som lufttankning och signalspaning.

Att de förarlösa robotplanen sätts in innebär därför en viss upptrappning från USAs sida. Amerikanska plan har dock också använts för att anfalla libyska luftvärnsinstallationer.

Däremot vidhåller USA att det aldrig kommer att bli tal om att gå in med marktrupper och inte heller att leverera vapen till rebellerna.